رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت پرطاووسی یزد - 40 طولممتاز 32,000 
2مرمریت پرطاووسی یزد - 40*40ممتاز 35,000 
3مرمریت پرطاووسی یزد - پلهممتاز 63,000