رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت مشکی الموت - 40 طولممتاز 65,000 
2گرانیت مشکی الموت - 40*40ممتاز 68,000 
3گرانیت مشکی الموت - پلهممتاز 115,000