رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت مشکی تویسرکان - 40 طولممتاز 110,000 
2گرانیت مشکی تویسرکان - 40*40ممتاز 115,000 
3گرانیت مشکی تویسرکان - پلهممتاز 195,000