رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت سفید زاهدان - 40 طولممتاز 39,000 
2گرانیت سفید زاهدان - 40*40ممتاز 42,000 
3گرانیت سفید زاهدان - پلهممتاز 69,000