رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت بروجرد - 40 طولممتاز 27,000 
2گرانیت بروجرد - 40*40ممتاز 30,000 
3گرانیت بروجرد - پلهممتاز 48,000