رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت قرمز یزد - 40 طولممتاز 130,000 
2گرانیت قرمز یزد - 40*40ممتاز 133,000 
3گرانیت قرمز یزد - پلهممتاز 230,000