رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت هلویی تایباد - 40 طولممتاز 45,000 
2گرانیت هلویی تایباد - 40*40ممتاز 48,000 
3گرانیت هلویی تایباد - پلهممتاز 80,000