رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت مشکی نطنز - 40 طولممتاز 60,000 
2گرانیت مشکی نطنز - 40*40ممتاز 63,000