رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1گرانیت سفید نطنز ( حبیب الهی ) - 40 طولممتاز 23,000 
2گرانیت سفید نطنز ( حبیب الهی ) - 40*40ممتاز 25,000 
3گرانیت سفید نطنز ( حبیب الهی ) - پلهممتاز 39,000