رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت مشکی لاشتر - 40 طولممتاز