رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مشکی نجف آباد - 40 طولممتاز 35,000 
2مشکی نجف آباد - 40*40ممتاز 38,000