رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت کرم خوی طلایی - 40 طولممتاز 48,000 
2مرمریت کرم خوی طلایی - 40*40ممتاز 50,000 
3مرمریت کرم خوی طلایی - پلهممتاز 84,000