رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1مرمریت کرم نمین - 40 طولممتاز