رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1تراورتن سفید عباس آباد ( موجدار - بی موج )سوپر 300,000 
2تراورتن سفید عباس آباد ( موجدار - بی موج )ممتاز 200,000 
3تراورتن سفید عباس آباد ( موجدار - بی موج )1 100,000 
4تراورتن سفید عباس آباد ( موجدار - بی موج )سوپر+ 450,000