رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1توسان160*3015,200 
2توسان260*3013,700 
3توسان360*3012,700