رديفمدلدرجهابعادقیمت (تومان)توضیحات
1هیمالیا150*5012,100 
2هیمالیا250*5011,500 
3هیمالیا350*5010,700 
4هیمالیا450*509,600