شماره خبر : 50
تاریخ خبر : 04 مرداد 95 ساعت 13:04

فروش فوق العاده سنگ دودی و سیلور تکاب

فروش بی نظیر سنگ ممتاز سیلور تکاب تنها به قیمت 50.000 تومان. متراژ موجود 5000 متر.
کلیه سنگ ها به صورت شمش و بهترین کیفیت صاب می باشد.