شماره خبر : 49
تاریخ خبر : 22 تیر 95 ساعت 13:04

فروش فوق العاده سنگ عباس آباد

 فروش فوق العاده سنکگ عباس آباد به متراژ 30.000 متر مربع تنها به قیمت 22000 تومان.